“โตโยต้าชุมพร” ได้รับรางวัล President’s Award ประจำปี 2016

175
“โตโยต้าชุมพร” ได้รับรางวัล President’s Award (รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี) ประจำปี 2017
จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.