คุณอรสุมา ลิมสถายุรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ขึ้นรับมอบโล่ห์ “รางวัลสังคมสัมพันธ์ดีเด่น” (SOCIAL RECOGNITION AWARD) ประจำปี 2018

250

คุณอรสุมา ลิมสถายุรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ขึ้นรับมอบโล่ห์ “รางวัลสังคมสัมพันธ์ดีเด่น” (SOCIAL RECOGNITION AWARD) ประจำปี 2018 บริษัทโตโยต้าชุมพร ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการยกระดับชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพร้อมมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชน สังคมต่อไป #โตโยต้าชุมพร

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.