คณะผู้บริหาร บ.โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

คณะผู้บริหาร บ.โตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
นำโดย คุณอรสุมา ลิมสถายุรัตน์ คุณณรงค์ฤทธิ์ กูลเกตุวงศ์ คุณอรรถสิทธิ์ ลิมสถายุรัตน์ และพนักงานบ.โตโยต้าชุมพร เป็นตัวแทนร่วมกับ บ.โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ส่งมอบข้าวสาร รัชมงคล จำนวน 1 ตันและรถยนต์โตโยต้า จำนวน 2 คัน ให้แก่หน่วยงานราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชุมพร และส่งมอบข้าวสารรัชมงคล จำนวน 0.5 ตัน ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในจังหวัดชุมพร โดยในกิจกรรมส่งมอบดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พร้อมด้วย ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และท่านหัวหน้าส่วนงานต่างๆร่วมรับมอบ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy