โตโยต้าชุมพรสังคมสร้างสุข

?? บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโยโยต้า จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดชุมพร ในโครงการ “โตโยต้าชุมพรสังคมสร้างสุข”และขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านและผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านขอกุศลผลบุญซึ่งได้ปฎิบัติในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสงค์สิ่งใด จงสัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy