♥ โตโยต้าชุมพร สังคมสร้างสุข ♥️

 

♥ โตโยต้าชุมพร สังคมสร้างสุข ♥️
โตโยต้าชุมพร ร่วมกับกาชาดจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ที่โตโยต้าชุมพร สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยเปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคลงทะเบียนล่วงหน้าในช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการจัดระเบียบและจำกัดจำนวนคน โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด
โตโยต้าชุมพรหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุลคลากรทางการแพทย์ได้มีโลหิตสำรองเพื่อไว้ใช้ได้ทันท่วงที

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy